Regulamin

Używanie tej strony internetowej wiąże się z akceptacją Warunków witryny. Jeżeli nie zgadzasz się na Warunki, opuść tą stronę.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje:
Venus Bridal nie ujawni danych Twojej firmy osobom trzecim.
Nie wysyłaj w formularzu kontaktowym żadnych zawartości, które naruszają prawa autorskie innych podmiotów, wiadomości obraźliwych, wulgarnych, poglądów rasistowskich, jak również informacji mających na celu nielegalne działanie. Firma Venus Bridal usunie zawartość powyższych wiadomości bez żadnego zawiadomienia. Przez używanie tej witryny, Ty ("użytkownik") zgadzasz się na Warunki oraz Politykę Prywatności panujące na tej witrynie, z rozporządzenia firmy Venus Bridal z siedzibą Hermesmarketing S.C przy 32-048, 442G Jerzmanowice. Przez przeglądanie witryny www.hermesmarketing.eu, firma Venus Bridal uznaje, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Warunki. Wszelkie zmiany Warunków zostaną opublikowane na początku strony z datą aktualizacji.
Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Bez zgody autora strony, właściciela praw autorskich, żadna zawartość nie może zostać zmodyfikowana, skopiowana, rozprowadzana, powielana, sprzedawana, przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi itp., w całości lub w części. Masz świadomość tego, że jesteś w pełni odpowiedzialny za każdą informację przekazaną przez Ciebie za pośrednictwem tej witryny.

Bezpieczeństwo:
Zgadzasz się nie używać tej witryny do:
-ataków hakerskich powodujących przerwę w działaniu tej witryny lub zmianę jej treści
-ściągania informacji znajdujących się na tej witrynie
-pisania treści, które naruszałyby prawa autorskie bądź byłyby obraźliwe, wulgarne, rasistowskie itp
-załączania plików będących wirusami lub mających w sobie tzw. złośliwy kod
-podawania się za inną osobę/firmę

Każde wejście na tą stronę jest monitorowane, każda próba ściągnięcia informacji z tej witryny będzie przekazywana odpowiednim władzom.

Autor tej witryny dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy Venus Bridal


Udostępnianie informacji:
Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiazek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Dane osobowe:
W czasie korzystania z witryny internetowej www.hermesmarketing.eu, Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane, o które Klient zostanie poproszony, to w większości przypadków nazwa firmy i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Venus Bridal z siedzibą Hermesmarketing S.C przy 32-048, 442G Jerzmanowice, Polska, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Niezapowiedziane wiadomości:
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Klientowi, którego dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki formularzowi na witrynie www.hermesmarketing.eu, bądź też bezpośrednio od Klienta, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Venus Bridal(np. zmiany, nowe oferty, promocje itp.).

Informacje od Klienta mogą zostać użyte do:
-pomocy w zweryfikowaniu Państwa podczas kontaktu z nami
-wykrywania i zapobiegania oszustwom
pomocy w ciągłym rozwijaniu Firmy mającej na celu ulepszenie naszej oferty

Adres IP:
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies(ciasteczka):
Niektóre obszary strony Internetowej należącej do Venus Bridal mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby cookies nie były akceptowane. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
info@hermesmarketing.eu

Zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające naszą witrynę obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

TOP